Search
  • Kotalkarski klub zvezda

Predstavitev kluba na Osnovni šoli Zalog

4.12. in 12.12.2018 smo se na Osnovni šoli Zalog predstavili prvi triadi učencev. Z našimi tekmovalkami smo učencem predstavili del skupinskega kotalkarskega show nastopa, dekleta pa so tudi sama izvedla nekaj skokov, piruet in ostalih elementov, ki jih izvajajo na kotalkah v svojih tekmovalnih programih. Navdušeni otroci so nas sprejeli odrtih rok in z velikim zanimanjem spremljali našo predstavitev ter spraševali o kotalkanju. Najbolj zanimivi so se jim zdeli bleščeči dresi ter seveda, atraktivni skoki.

Velika zahvala gre kadru Osnovne šole Zalog, še posebej prof. Rakunu za pomoč pri organizaciji in učiteljem OPB ter vsem ostalim, ki so pripomogli k izvedi obeh predstavitev. Seveda pa brez pridnih tekmovalk predstavitev ne bi bila možna, zato se zahvaljujemo tudi njim ter njihovim staršem za pripravljenost k sodelovanju in ves vložen trud, ki je bil potreben za pripravo na predstavitev. Nenazadnje se zahvaljujemo tudi trenerkama, Petri in Špeli za pripravo celotnega projekta in kakovostno izvedbo obeh predstavitev.

18 views0 comments

Recent Posts

See All