PROGRAMI

KOTALKANJE = GIBANJE

V današnjem času je gibanje ena izmed pomembnejših vrednot zaradi mnogih pozitivnih učinkov na več področij našega življenja. Izboljšano zdravje, boljše psiho-fizično počutje in več energije so le nekatere komponente, na katere vpliva redna fizična dejavnost.

V našem klubu si prizadevamo tudi za prepoznanje kotalkanja kot gibanje, s katerim zaradi karakteristike tega športa vplivamo na razvoj vseh osnovnih gibalnih sposobnosti (vzdržljivost, moč, hitrost, gibljivost, preciznost in ravnotežje). Kotalkanje ni samo tekmovalni šport, je tudi način življenja, način svobodnega izražanja samega sebe in način, kako skrbeti zase, za svoje telo v smislu zdravega življenjskega sloga.

Zato smo se odločili, da kotalkanje ponudimo vsem generacijam, vsem nivojem znanja in nasploh vsem, ki si želijo kotalkati!

kotalkanje za predšolske otroke (3 - 6 let)
 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

poudarek je na igri in razvijanju osnovnih gibalnih sposobnosti, otroci na kotalkah spoznajo osnovne elemente

možnost vključitve v tekmovalni program

kotalkanje za osnovnošolske otroke (7 - 11 let)
 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

na kotalkah spoznajo osnovne in naprednejše elemente ter elemente plesnega in show kotalkanja

možnost vključitve v tekmovalni program

kotalkanje za osnovnošolske otroke

(12 - 15 let)
 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

na kotalkah spoznajo osnovne in naprednejše elemente ter elemente plesnega in show kotalkanja

možnost vključitve v tekmovalni program

kotalkanje za dijake, študente in odrasle

 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

na kotalkah spoznajo osnovne in naprednejše elemente ter elemente plesnega in show kotalkanja

možnost vključitve v skupinsko vadbo FITSTAR