PROGRAMI REKREACIJE

3 - 6 LET

Ker si želimo kotalkanje približati vsem generacijam, v našem klubu izvajamo programe za vse starostne skupine.

MINI STAR

kotalkanje za predšolske otroke (3 - 6 let)
 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

poudarek je na igri in razvijanju osnovnih gibalnih sposobnosti, otroci na kotalkah spoznajo osnovne elemente

možnost vključitve v tekmovalni program

7 - 11 LET

KOTALKANJE = GIBANJE

V današnjem času je gibanje ena izmed pomembnejših vrednot zaradi mnogih pozitivnih učinkov na več področij našega življenja. Izboljšano zdravje, boljše psiho-fizično počutje in več energije so le nekatere komponente, na katere vpliva redna fizična dejavnost.

CICI STAR

kotalkanje za osnovnošolske otroke (7 - 11 let)
 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

na kotalkah spoznajo osnovne in naprednejše elemente ter elemente plesnega in show kotalkanja

možnost vključitve v tekmovalni program

12 - 15 LET

V našem klubu si prizadevamo tudi za prepoznanje kotalkanja kot gibanje, s katerim zaradi karakteristike tega športa vplivamo na razvoj vseh osnovnih gibalnih sposobnosti (vzdržljivost, moč, hitrost, gibljivost, preciznost in ravnotežje). 

JUNIOR STAR

kotalkanje za osnovnošolske otroke

(12 - 15 let)
 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

na kotalkah spoznajo osnovne in naprednejše elemente ter elemente plesnega in show kotalkanja

možnost vključitve v tekmovalni program

Kotalkanje ni samo tekmovalni šport, je tudi način življenja, način svobodnega izražanja samega sebe in način, kako skrbeti zase, za svoje telo v smislu zdravega življenjskega sloga.

SUPER STAR

kotalkanje za dijake, študente in odrasle

 

vadbo lahko obiskujete 1x ali 2x na teden

na kotalkah spoznajo osnovne in naprednejše elemente ter elemente plesnega in show kotalkanja

možnost vključitve v skupinsko vadbo FITSTAR

ODRASLI

Kotalkarski klub Zvezda

Šmartinska cesta 72,

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon

064 / 111 - 960

POVEZAVE
SLEDITE NAM
  • Facebook
  • Instagram