DOKUMENTI

KK ZVEZDA

DOKUMENTI KLUBA

ZKŠS

OSTALI DOKUMENTI

Statut KK Zvezda

Statut ZKŠS

Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o splošnih pogojih, izvajanju programa treniranja, rekreacije in tekmovanj

Pristopna izjava člana KK Zvezda

Poslovnik o delu Skupščine ZKŠS

Pravilnik sodniške komisije ZKŠS

Pravilnik o registraciji, pravici nastopa in nastopih tekmovalcev ZKŠS

Soglasje

NIJZ PRIPOROČILA

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S SARS-CoV-2

NIJZ - Šport vadba

NIJZ - uporaba športno rekreativnih površin

NIJZ - navodila - higiena kašlja

NIJZ - navodila - higiena rok

Določila in priporočila COVID-19 ZKŠS

Tekmovalni pravilnik ZKŠS

Kotalkarski klub Zvezda

Šmartinska cesta 72,

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon

064 / 111 - 960

POVEZAVE
SLEDITE NAM
  • Facebook
  • Instagram