DOKUMENTI

DOKUMENTI KLUBA

Statut KK Zvezda

Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o splošnih pogojih, izvajanju programa treniranja, rekreacije in tekmovanj

Pristopna izjava člana KK Zvezda

Soglasje

OSTALI DOKUMENTI

Statut ZKŠS

Poslovnik o delu Skupščine ZKŠS

Pravilnik sodniške komisije ZKŠS

Pravilnik o registraciji, pravici nastopa in nastopih tekmovalcev ZKŠS

Tekmovalni pravilnik ZKŠS